machine img

Niegdyś flagowy smartfon, dziś służy mi do odbierania poczty i udostępniania internetu w trudnych warunkach.